Home, man met duim omhoog

UKON-webinar: Hoe goed ken jij de mens voor wie je zorgt?

Gezien worden in wie de mens waarvoor jij zorgt is (geweest) en wat belangrijk is voor deze mens.

Waar gaan we het over hebben?
BRIM staat voor Betekenisvolle Rollen In de  Maatschappij. We praten vaak over cliënten wanneer ze in een verpleeghuis wonen, maar ‘cliënt is één van de rollen, bedacht vanuit zijn hulpvraag’ De mens achter de cliëntrol heeft (ethische) waarden en meerdere rollen in zijn leven (gehad).

Het levensverhaal van de cliënt vormt de rode draad in de visie van SVRZ, waarin het belang van het kennen van cliënten naar voren komt. Met het project Levensverhaal / BRIM hebben we gepoogd om uitwerking te geven aan de visie.

Het project Levensverhaal / BRIM is erop gericht om de bewustwording van het belang van het kennen van de cliënt en zijn levensverhaal te vergroten. Hiervoor maken we gebruik van de BRIM methode, die binnen SVRZ is ontwikkeld. Dit is een methode waarmee zorgteams, mantelzorgers, vrijwilligers leren kijken naar en mogelijkheden ontdekken om kwaliteiten/rollen van cliënten te gebruiken bij het vormgeven van hun toekomst bij SVRZ. Daarnaast wil het project bereiken dat het levensverhaal eenduidig wordt opgehaald en een duidelijke plaats krijgt in het zorgplan.

BRIM kent aspecten van Schalock (kwaliteit van bestaan) DCM methode; SRV; ethiek.

Sprekers
Bea Menu - beleidsadviseur (projectleider project Levensverhaal/BRIM)
Marjan Roling - opleidingsadviseur (auteur/ontwerp: BRIM methode)

Doelgroep
Professionals die waarde hechten aan het ontdekken van de oorspronkelijkheid van de mens achter de cliënt(rol), waardoor gedrag en hulpvragen anders worden belicht.

Datum & tijd
26 januari 2023 - 15:30

Deze webinar wordt aangeboden door SVRZ & UKON.