Home, man met duim omhoog

UKON-webinar: Probleemgedrag & Regionaal Consultatieteam Gedrag

Probleemgedrag bij de ouder wordende mens en het Regionaal Consultatieteam Gedrag regio Nijmegen

Waar gaan we het over hebben? 
Mensen die langdurige, intensieve zorg nodig hebben kunnen gedrag laten zien dat problemen oplevert voor de persoon zelf en/ of zijn omgeving. Denk aan gedragsverandering door een hersenaandoening, gedrag voorkomend uit onverwerkte emoties of rouw of gedrag voortkomend uit gerontopsychiatrische aandoeningen. Iemand kan steeds boos zijn en zijn boosheid afreageren op zijn omgeving, of iemand die vanuit zijn angst steeds achter je aan loopt en om hulp vraagt om houvast te hebben. Ondanks de goede zorg van zorgprofessionals en mantelzorgers kan een passende oplossing soms ver weg zijn. De kwaliteit van zorg kan dan onder druk komen te staan. In dat geval kan het Regionaal Consultatieteam Gedrag je ondersteunen om een passende benadering, behandeling of verandering in te zetten bij cliënten met ernstige gedragsproblemen. In deze webinar geven we uitleg over de werkwijze van het Regionaal Consultatieteam Gedrag en willen we u ook kort meenemen in de methode die De Waalboog heeft ontwikkeld in het omgaan met probleemgedrag.

Sprekers
Elly Prins - GZ-psycholoog en psycholoog gedragsconsultatieteam
Sanneke Bolder - projectleider V&V netwerk regio Nijmegen

Doelgroep
(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, casemanagers, POH’s die te maken hebben met probleemgedrag bij de ouder wordende mens

Datum & tijd
20 oktober 2022 - 15:30

Deze webinar wordt aangeboden door De Waalboog & UKON.