UKON-webinar Probleemgedrag & Regionaal Consultatieteam Gedrag

Probleemgedrag bij de ouder wordende mens en het Regionaal Consultatieteam Gedrag regio Nijmegen

Het is niet nodig om je aan te melden voor de webinar! 

Omschrijving webinar
Mensen die langdurige, intensieve zorg nodig hebben kunnen gedrag laten zien dat problemen oplevert voor de personen zelf en/of de omgeving. De kwaliteit van zorg kan dan onder druk komen te staan. In dat geval kan het Regionaal Consultatieteam Gedrag je ondersteunen. In deze webinar gaan we in op de werkwijze van het consultatieteam en de Waalboog.

Sprekers
Sanneke Bolder - projectleider V&V netwerk regio Nijmegen
Elly Prins - GZ-psycholoog en psycholoog gedragconsultatieteam

Tijd & datum
Datum: 30 maart 2023
Tijd:     15:30-16:15

Klik hier om naar de link van de webinar te gaan