Home, man met duim omhoog

Promotie Roy Kohnen

Op 13 oktober zal Roy Kohnen zijn proefschrift met de titel 'Conscious patients with severe chronic acquired brain injury in Dutch nursing homes' verdedigen.

'Conscious patients with severe acquired brain injury in Dutch nursing homes'

Er is weinig bekend over patiënten met niet-aangeboren hersenletsel die bij bewustzijn zijn en binnen een Nederlands verpleeghuis verblijven. Dat geldt voor patiënten met het klassieke Locked-in Syndroom in het bijzonder. Met betrekking tot de verpleeghuiszorg voor jonge volwassenen in Nederland, is er sprake van een kennislacune van 30 jaar. Er zijn in de jaren 90 een drietal rapporten gepubliceerd waarvan de conclusies en aanbevelingen nooit zijn geëvalueerd. Er wordt inmiddels hard aan gewerkt om de aanbevelingen van deze rapporten op een wetenschappelijke wijze te evalueren en het proefschrift van Roy draagt hieraan bij.

Het doel van de studies in het proefschrift was om te beantwoorden hoe vaak gedragsveranderingen in het algemeen, en agitatie/agressie en seksueel ontremd gedrag in het bijzonder, voorkomen bij patiënten van 18 t/m 65 jaar met ernstig niet-aangeboren hersenletsel in de Nederlandse verpleeghuizen. Daarnaast worden er antwoorden gegeven op de vraag wat de uitlokkende factoren zijn van deze gedragsveranderingen, welke gedragsveranderingen er gelijktijdig voorkomen met seksueel ontremd gedrag en hoeveel patiënten met het klassieke Locked-in Syndroom in de Nederlandse verpleeghuizen verblijven en wat hun kenmerken zijn. De resultaten, conclusies en implicaties van deze studies staan beschreven in het proefschrift.

Je kan het proefschrift en een Nederlandse samenvatting van het proefschrift lezen bij onze publicaties.

Roy zal zijn proefschrift verdedigen in de aula aan de Comeniuslaan in Nijmegen op 13 oktober. De verdediging is niet publiek toegankelijk, maar wel voor iedereen via livestream te volgen.