Home, man met duim omhoog

Promotie Marleen Lovink

Op 17 december 2019 promoveert Marleen Lovink.

De impact en organisatie van taakherschikking in de ouderenzorg

De druk op de eerstelijnszorg en de verpleeghuiszorg in Nederland neemt toe doordat:

 • de bevolking veroudert en ouderen vaker één of meerdere chronische ziekte(n)
  hebben;
 • de zorg door hervormingen van de overheid wordt verplaatst van ziekenhuizen en
  zorginstellingen naar de wijk;
 • het aantal professionals, artsen en verpleegkundigen, dat kiest voor de ouderenzorg
  te gering is om de toenemende zorgvraag op te vangen.

Het herschikken van taken van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) naar verpleegkundig specialisten (VS’en), physician assistants (PA’s) en verpleegkundigen is mogelijk een oplossing voor deze uitdagingen.

De centrale vragen van het Proefschrift van Marleen Lovink:

 • Wat is de impact van taakherschikking van artsen naar VS’en, PA’s of verpleegkundigen
  in de ouderenzorg?
 • Hoe kan taakherschikking in de ouderenzorg worden georganiseerd?
Bekijk het factsheet voor een korte Nederlandse samenvatting