Home, man met duim omhoog

Promotie Danny Hommel

Op 27 september zal Danny Hommel zijn proefschrift met de titel 'Impairment and disability in late-stage parkinsonism' verdedigen.

Op maandag 27 september om 16.30 uur zal Danny Hommel zijn proefschrift 'Impairment and disability in late-stage Parkinsonism' verdedigen. Danny heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de CLaSP-studie.
Vanwege de coronamaatregelen is deze promotie (tenzij je bent uitgenodigd) alleen via livestream te volgen.

Korte samenvatting van het proefschrift

De late-fase ziekte van Parkinson en parkinonismen gaan gepaard met symptomen die problemen geven in het dagelijks functioneren. Het is belangrijk om precies te weten hoe vaak symptomen voorkomen en of ze het functioneren beïnvloeden. Ook is het de vraag of behandeling door een expert het functioneren verbetert. Dit proefschrift toont aan dat ernstige problemen met het bewegen bij 77% van de mensen voorkomen. Daarnaast hebben meer dan de helft concentratie- en geheugenproblemen, vermoeidheid, bloeddrukdalingen, obstipatie of problemen met het plassen. Psychische problemen komen bij 92% van de mensen voor. Problemen met het denken en het bewegen dragen het meest bij aan problemen in het functioneren. Een behandeladvies, door middel van een brief van een expert, verbeterde het functioneren niet. Dit proefschrift toont dat er een grote ziektelast is, waarvoor nog onvoldoende behandeling is. Ook laat het zien dat een simpele oplossing (een expertconsult en een brief) onvoldoende werkt.