Home, man met duim omhoog

GRZ-webinar: Ambulante GRZ

Ben jij benieuwd naar het uitwisselen van goede voorbeelden voor het organiseren van ambulante GRZ?

Graag nodigen we je namens het UKON-expertteam GRZ uit voor de webinar 'ambulante GRZ'. Ambulante GRZ krijgt steeds meer aandacht en het is een uitdaging dit optimaal te organiseren. Met praktijkvoorbeelden willen we de GRZ-afdelingen binnen UKON handvatten geven hoe je hiermee aan de slag kan.

Programma

15.30-16.20 uur: GRZ doorontwikkeling en ambulantisering
Ellen Vreeburg (SO en kaderarts Geriatrische Revalidatie bij Vivium Zorggroep. Vanuit ervaring van een best practice wordt toegelicht op welke wijze Vivium Zorggroep de ambulante GRZ heeft georganiseerd.

16.20-17.00 uur: Break-out sessies: met elkaar in gesprek
Ter inspiratie plenaire pitches door 2 UKON-organisaties: De Betuwe en de Zorgboog. Op welke wijze zij hun ambulante GRZ hebben vorm gegeven. In subgroepen bespreken welke lessen voor de eigen praktijk geleerd zijn en welke knelpunten nog worden ervaren.
Door middel van een aantal digitale tools wordt geprobeerd om een zo interactief mogelijke bijeenkomst te organiseren.

Flyer 

Expertteam GRZ

In het expertteam GRZ zijn 9 UKON-organisaties vertegenwoordigd. Het is een gemixte groep met managers en professionals. De GRZ is voortdurend in beweging. Ervaringen uitwisselen binnen het team is dan ook erg belangrijk.