Home, man met duim omhoog

FUNCTIEMIX V&V

Netwerkbijeenkomst op 26 maart 2020: samenhang in de functies V&V: opleidingsniveau 2-8

Symbool V&V

Doel 

Samenhang creëren tussen de verschillende V&V-functies in het verpleeghuis. En in het bijzonder een aantrekkelijke functie op hbo-niveau ontwikkelen.

Doelgroep

  • Bestuurders, managers, HR-managers, hoofden opleidingen.
  • Verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten

Via onderstaand formulier kan je je inschrijven voor deze netwerkbijeenkomst.

Deze bijeenkomst is alleen voor medewerkers van UKON-zorgorganisaties en genodigden.

Voor deze bijeenkomst zijn de volgende accreditatiepunten toegekend:
- Kwaliteitsregister V&V: 3 
- Register Zorgprofessionals: 3
- Verpleegkundig Specialisten: 4