Home, man met duim omhoog

Bijeenkomst werkgroep 'Wetenschap binnen de V&V'

Wij richten onze activiteiten op 7 speerpunten die voor de komende jaren geformuleerd zijn.
Hoe wij dit precies doen kun je lezen in ons plan van aanpak (UKON 2018-2023 - Naar een duurzame kennisinfrastructuur). Elk speerpunt heeft een eigen UKON-werkgroep, waarin samen gewerkt wordt aan gestelde doelen en doelstellingen. Deze werkgroepen bestaan uit een UKON-coördinator en bestuurders, stuurgroepleden en (zorg)professionals uit onze organisaties.