Home, man met duim omhoog

Bijeenkomst expertteam Psychologen

Het expertteam Psychologen richt zich op visieontwikkeling over de positie van psychologen in de langdurige zorg in het algemeen en bij implementatie in het bijzonder. Ook gaat zij de taken van psychologen in kaart brengen in relatie tot specialisatie en teamsamenstelling. Daarnaast zullen inhoudelijke thema’s op de agenda komen, zoals tools voor welbevinden, werken aan zelfmanagement, psychologische interventies en de rol van de psycholoog bij morele vraagstukken.