Home, man met duim omhoog

Bijeenkomst expertteam Delier

Expertteam delier

De aanleiding om een UKON-expertteam delier te starten is dat het delier in de langdurige zorg onvoldoende herkend wordt en daardoor ook onvoldoende behandeld (Kentin e.a., TGG 2019; 5). De eerste stap is het herkennen van een delier. Als er een delier optreedt bij mensen met al bestaande cognitieve achteruitgang is dit extra complex.

Zowel thuis als in het verpleeghuis moet de delierzorg systematisch aangepakt worden. Het expertteam delier helpt hierbij, het steekt de koppen bij elkaar om de zorg en behandeling omtrent delier te optimaliseren. Het team bestaat uit professionals uit verschillende UKON-organisaties met verschillende functies.