Actueel

ZonMw heeft een half miljoen euro subsidie toegekend aan EENnacoma voor de verbetering van de kennisinfrastructuur voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis.

24-06-2021

Grote impuls voor EENnacoma

Een subsidie van een half miljoen euro werd recent toegekend aan het Radboudumc voor het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma). De subsidie is bedoeld om de kennisinfrastructuur voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis in de langdurige (Wlz-)zorg te verbeteren. 

De doelgroep met langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) is hiermee toegelaten tot de transitiefase die duurt tot en met december 2022, op weg naar structurele financiering vanaf 2023. De door het ministerie van VWS ingestelde Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) bracht op 4 juni een werkbezoek aan de doelgroep LBS in PZC Dordrecht en keurde die dag het transitieplan ‘Expertisecentra Wlz: mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis’ goed. De subsidie wordt verleend door ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS. Met de subsidie wordt een transitieteam samengesteld en worden diverse werkgroepen ingericht.

Dr. Jan Lavrijsen, Senior onderzoeker Radboudumc en voorzitter EENnacoma

Dr. Jan Lavrijsen, Senior onderzoeker Radboudumc en voorzitter EENnacoma

Betere zorg voor deze doelgroep

Specialist ouderengeneeskunde-onderzoeker en voorzitter/programmaleider van EENnacoma Jan Lavrijsen: 'Aansluitend op eerdere subsidies van onder meer de Hersenstichting kunnen we met deze nieuwe subsidie onze missie realiseren om de zorg voor deze bijzondere doelgroep en hun naasten duurzaam te verbeteren.'

Mijlpaal

De toekenning van deze transitiesubsidie en de structurele subsidie vanaf 2023 is een mijlpaal in de geschiedenis van EENnacoma. Jan: ‘We zijn trots op het expertisenetwerk! Alle reden om een en ander te vieren tijdens een, hopelijk weer fysiek, symposium op 14 oktober dit jaar. Op die datum vond vijf jaar geleden de oprichting plaats van ons netwerk, verbonden aan de onderzoeksgroep Niemand tussen wal en schip’.

EENnacoma is onderdeel van het Radboudumc en wordt ondersteund door het UKON.