Pneumonitor

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Tessa van der Maaden
Tessa van der Maaden
 

logo Pneumonitor

Nederlandse samenvatting

Aanleiding
Van elke negen mensen die overlijden in Nederland, heeft er één dementie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tot tweederde van deze mensen bij overlijden een pneumonie heeft. Uit eerder observationeel onderzoek: het Pneumonie-onderzoek is gebleken dat overlijden door pneumonie bij mensen met dementie vaak gepaard gaat met ernstig onwelbevinden. PneuMonitor is een nieuwe interventie studie die zich richt op het verminderen van onwelbevinden en verhogen van comfort bij deze patiënten.

Doelstelling
Het belangrijkste doel van het PneuMonitor onderzoek is het leggen van een wetenschappelijke basis voor de behandeling ter verlichting van symptomen bij een pneumonie bij patiënten met dementie. Daarmee samen, gaat het verminderen van onwelbevinden en pijn bij deze patiënten. De data die uit het onderzoek zal voortkomen wordt in een later stadium gebruikt voor het ontwikkelen van een prognostische score voor patiënten met dementie die een pneumonie oplopen en wel of juist niet met antibiotica worden behandeld.
 
Methode
PneuMonitor is gestart in januari 2012 en de dataverzameling doorlopen tot ongeveer september 2015. In totaal nemen veertig verpleeghuizen en zorginstellingen deel aan het onderzoek. Van deze veertig gaan er twintig werken met een nieuw ontwikkelde interventie: een leidraad voor optimale symptoomverlichting voor patiënten met pneumonie en dementie. De overige twintig verpleeghuizen vormen de controlegroep waarin de patiënten als gebruikelijk worden behandeld. Alle patiënten die een pneumonie oplopen worden vanaf de diagnose twee weken lang dagelijks geobserveerd om de mate van benauwdheid, pijn, onwelbevinden en comfort te bepalen.
 
Fase onderzoek
De dataverzameling van het onderzoek loopt van januari 2012 tot mei 2015.
 
Wie voert het onderzoek uit?
Het PneuMonitor onderzoek wordt uitgevoerd door het EMGO-Instituut, VU medisch centrum, in samenwerking met alle academische centra ouderengeneeskunde/verpleeghuisgeneeskunde: Radboudumc, LUMC, UMCG en azM
 
Onderzoeker: Tessa van der Maaden, MSc.; T.vandermaaden@vumc.nl
Promotoren: prof.dr. Cees Hertogh en prof.dr. Raymond Koopmans
Co-promotor: dr. Ir. Jenny van der Steen
Projectgroep: prof. dr. Riekie de Vet