TENSE

terug naar overzicht
vorige studie            volgende studie
naar 'Interventies probleemgedrag'
Theo Hazelhof                                                                                    


Denkbeeld feb2018 

 

1.    Beschrijving van TENSE

Ontstaan
Training and Educating Nursing Staff Effectively (TENSE) is een methode die door de UKON-onderzoeksgroep ontwikkeld is. 

Doel, doelgroep, focus
De training richt zich op verzorgenden in het omgaan met probleemgedrag van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. De verwachting is dat verzorgenden hierdoor ook minder stress in het werk ervaren. Van deze training wordt een langdurend leereffect verwacht, mede door de follow up in de vorm van bijeenkomsten die door de psycholoog geleid worden. De training kan aangepast worden aan de wensen en behoeften van het verpleeghuis.

Interventie
Verzorgenden worden in drie dagdelen getraind in het methodisch omgaan met gedragsproblemen van clienten met dementie. Dit gaat aan de hand van gestandaardiseerd  formulier (het ABC-formulier).  Verzorgenden leren hierdoor onder andere om op een methodisch wijze te observeren. Ook leren zij het omgangsoverleg met de psycholoog zo effectief mogelijk te gebruiken. Na drie en zes maanden vinden twee follow-up middagen plaats. 


2.    Evaluatie en effecten van TENSE

Fase van het evaluatie-onderzoek
Momenteel is dit onderzoek in de fase van analyseren en schrijven.

Onderzoeksopzet
Er wordt een effectstudie uitgevoerd door middel van een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek op achttien afdelingen (negen interventie- en negen controle afdelingen) van verpleeghuizen. Het effect van de training op het methodisch omgaan met probleemgedrag wordt onderzocht, evenals het effect op werkstress.


3.    Uitvoeren en implementeren
Problemen worden met behulp van het ABC-formulier in kaart gebracht.


4.    Aanbevolen literatuur over TENSE

 (inter)nationaal


5.    Informatie over de wetenschappelijke studie

Onderzoeksteam
Onderzoeker: Theo Hazelhof
Begeleiders:

prof. dr. Debby Gerritsen Debby.Gerritsen@radboudumc.nl
prof.dr. Raymond Koopmans en dr. Betsie van Gaal

Financiers
Vitalis WoonZorggroep te Eindhoven
UKON