Waalbed-II, het beloop van probleemgedrag bij dementie

terug naar overzicht
vorige studie          volgende studie
Roland Wetzels

Publicaties

WAALBED-I
WAALBED-III
WAALBED-IV

 

 

Inleiding
Probleemgedrag komt vaak voor en is belastend voor patiënt en verplegend personeel. Gedragsproblemen bij een patiënt met dementie is vaak een reden voor opname in het verpleeghuis, het voorschrijven van gedragsbeïnvloedende medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Het Waalbed-I-project geeft inzicht in hoe vaak verschillende vormen van probleemgedrag voorkomen. Waalbed-II richt zich op het verloop van het probleemgedrag.
 
Gedurende twee jaar zijn in een observationele longitudinale cohortstudie 290 dementiepatiënten gevolgd in 9 verschillende verpleeghuizen op 14 verpleegafdelingen. Met tussenpozen van zes maanden zijn in totaal vijf metingen uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar een breed scala van probleemgedrag, kwaliteit van leven, cognitie, medicatiegebruik, ADL en andere patiëntenkenmerken. In januari 2010 is het onderzoek afgerond.
 
Fase van het onderzoek
Dit onderzoek is afgerond
 
Onderzoekers
Drs. R. Wetzels, UMC St Radboud / SVZ Tiel
Prof. dr. R. Koopmans, Radboudumc
Prof. dr. S.U. Zuidema Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. F. Verhey, Universiteit Maastricht
Dr. J.F.M. de Jonghe, Alkmaar Medisch Centrum
 
Publicaties
  • Course of neuropsychiatric symptoms in residents with dementia in chronic care institutions. A systematic review. Int Psychogeriatr; 2010 accepted 
  • Validity of the Severe Impairment Battery Short Version. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:954-959 
  • Determinants of Quality of Life in Nursing Home Residents with Dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;29:189-197 
  • Course of Neuropsychiatric Symptoms in Residents with Dementia in Nursing Homes over two-year period. Am J Geriat Psychiatry; 2010 accepted.