Doen bij Depressie

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Roeslan Leontjevas

Webpagina Doen bij Depressie

Denkbeeld 2015

TvO nov 2014

Procesevaluatie

Artikel Mediator
(aug 2013)

Meetschalen + handleiding 
(NORD, CSDD, MADRS en AES-10)

Studieprotocol

Nieuwsbrieven voor cliënten en naasten
December 2011 
September 2010
Mei 2010
December 2009 
September 2009

Nieuwsbrieven voor medewerkers
December 2011 
Juli 2011
September 2010 
Mei 2010 (1)   
Mei 2010 (2)
December 2009 (1) 
December 2009 (2)  
September 2009 (1)
September 2009 (2)

​Inleiding
Depressie is een veelvoorkomend probleem bij mensen in een verpleeghuis. De gevolgen hiervan zijn ernstig. Daarom is het van belang depressieve symptomen te herkennen in de dagelijkse zorg en een eventuele depressie adequaat te behandelen.

Doelstelling
Een groep psychologen van het UKON heeft gezamenlijk een zorgprogramma ontwikkeld voor verbeterde opsporing en behandeling van depressie in verpleeghuizen. Het onderzoek evalueert de effectiviteit van dit zorgprogramma.

Methode
Het UKON onderzoek "Doen bij depressie" is op 1 januari 2009 gestart en vindt plaats op verschillende afdelingen van diverse UKON-instellingen. Eerst wordt de reguliere zorg een tijdje gevolgd, waarna de implementatie van het zorgprogramma 'Doen bij Depressie' volgt. De gegevensverzameling bestaat uit vragenlijsten, observatielijsten en diagnostische interviews.

Fase van onderzoek
De studie is afgerond. Er lopen nog enkele kleinere deelstudies.

Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: Dr. Roeslan Leontjevas, UKON, Roeslan.Leontjevas@radboudumc.nl
Projectleider (en co-promotor): Prof. dr. Debby Gerritsen (Radboudumc), UKON Debby.Gerritsen@radboudumc.nl

Financiering
Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.