CONCERN

terug naar overzicht
vorige studie            volgende studie
 
Petra BorsjeStudieprotocol

Systematic Review

Probleemgedrag bij patiënten met dementie in de thuissituatie

Inleiding
Probleemgedrag komt voor bij 66 tot 94% van de thuiswonende mensen met dementie. Het heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun mantelzorgers. Gegevens over het beloop en de determinanten van probleemgedrag bij patiënten met dementie in de huisartsenpraktijk ontbreken.

Vraagstellingen
1. Wat is het beloop van probleemgedrag en de emotionele belasting van de mantelzorgers van patiënten met dementie in de thuissituatie?
2. Wat zijn de determinanten, die het beloop van probleemgedrag bepalen?

Methode 
Dit is een prospectief observationeel cohortonderzoek bij 116 patiënten met de diagnose dementie en hun mantelzorgers. Deze patiënten zijn geselecteerd uit het elektronische dossiers van 37 huisartsen uit 18 huisartspraktijken in de regio Midden- en West-Brabant. In 14 van deze huisartspraktijken doet een deel van de patiënten en hun mantelzorgers mee aan een zorgprogramma om probleemgedrag vroegtijdig in kaart te brengen en te behandelen. Dit zorgprogramma heet CONCERN: Care Optimization for Non-professional Caregivers of Elderly with dementia and Reduction of Neuropsychiatric symptoms. CONCERN is een samenwerkingsverband tussen huisarts, case manager en specialist ouderengeneeskunde.
Op 3 meetmomenten (nulmeting, na 9 en 18 maanden) worden vragenlijsten afgenomen. Voor de patiënt psychofarmacagebruik, aspecten van probleemgedrag (NPI, CMAI, CSDD), cognitie (MMSE) en kwaliteit van leven (Qol-AD). Voor de mantelzorger draagkracht (SCQ), depressie (CES-D) en gezondheidsgerelateerde kenmerken (GHQ-12 en EQ-5D).

Fase van het onderzoek
Het onderzoek is gestart per 1 januari 2011. Dataverzameling heeft plaatsgevonden van januari 2012 tot en met december 2013. Vanaf 2014 is de fase van analyseren en publiceren gestart. Het studie protocol is gepubliceerd in BMC Geriatrics in maart 2014. Ook is er een systematic review naar beloopstudies van probleemgedrag bij dementie in de eerste lijn gepubliceerd in International Psychogeriatrics in november 2014.

Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: Drs. Petra Borsje, specialist ouderengeneeskunde
(Petra.Borsje@radboudumc.nl)

Begeleiding: 
Prof. Dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde, Radboudumc (promotor)
Prof. Dr. Anne Margriet Pot, hoogleraar ouderenpsychologie, VU Amsterdam
Dr. Peter Lucassen, huisarts, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc
Dr. Roland Wetzels, specialist ouderengeneeskunde, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc

Financiering
Thebe Holding BV, Regio Zuidoost