GRAMPS (2)

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Monica van Eijk
Monica Spruit-vanEijk

Symposium
8 mei 2013

Proefschrift
Monica Spruit-van Eijk

Protocollen
GRAMPS onderzoeksprotocol

Studieprotocol Stroke

Abstracts
GRAMPS: tijdbesteding CVArevalidatie 

Revalidatie bij amputatie

Neuropsychiatrische symptomen bij CVA

Groeperen van patiënten voor CVA revalidatie

Abstracts over:
- Determinanten van revalidatie uitkomst
- Multi-morbiditeit als determinant van balans
- Voorspellen van prothesegebruik na beenamputatie
- Geriatrische revalidatie na beenamputatie

GRAMPSoverig
pagina B.Buijck

 

Inleiding
GRAMPS (Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke) is een onderzoek naar de revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of een beroerte. De onderzoekers kijken naar patiëntkenmerken bij opname, de aard en intensiteit van behandeling, behandelresultaten bij ontslag en de mate waarin deze resultaten behouden blijven na ontslag.

Doelstelling
Inzicht in hoe de revalidatie verloopt van oudere patiënten na een amputatie of beroerte.
 
Vraagstellingen
1. Wat zijn de kenmerken van de patiënten die ter revalidatie opgenomen worden op de revalidatieafdelingen van verpleeghuizen? 
2. Welke behandelingen krijgen deze patiënten? 
3. Wat zijn de uitkomsten bij het afsluiten van de revalidatie? 
4. Wat zijn voorspellende factoren voor succesvolle revalidatie? 
5. Wat zijn de uitkomsten drie maanden na ontslag? 
 
Motivatie
Revalidatie van oudere patiënten is een maatschappelijk relevant thema. Het onderscheidt zich van de revalidatie in de gangbare centra door verschillen in doelgroep, doelstellingen en werkwijze. Ouderen kennen een hoge mate van kwetsbaarheid en comorbiditeit. 
 
Deelnemers
Revalidatieafdelingen binnen het UKON en andere verpleeghuizen.
 
Activiteiten
Werven van vijftien deelnemende afdelingen. 
Verrichten van drie metingen met een uitgebreide test.  
 
Fase van onderzoek
De studie is gestart in 2007 en inmiddels afgerond.
 
Wie voert het onderzoek uit?
Mevr. dr. B. Buijck, verplegingswetenschapper 
Mevr. dr. M. van Eijk, specialist ouderengeneeskunde/onderzoeker 
 
Financiering
De Zorgboog/Verpleeghuizen en de Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) financieren het onderzoek. Daarnaast heeft de Stichting Wetenschapsbevordering Verpleeghuiszorg eenmalig een subsidie verleend.
 
Achtergrondinformatie
Gramps heeft een eigen website. Hierop staan protocollen, nieuwsbrieven en publicaties. Kijk op: https://www.gramps.nl