SPANkracht-pakket

 


                 


Heeft u of uw naaste dementie op jonge leeftijd? Wilt u een actieve en zinvolle daginvulling? En hierin eigen keuzes maken? Dan is het SPANkracht-pakket wellicht iets voor u. 

Het SPANkracht-pakket is een praktisch hulpmiddel voor jonge thuiswonende mensen met dementie, om samen met hun naaste en/of een zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen. De afkorting SPANkracht staat voor een Sociale, Plezierige, Actieve en Nuttige daginvulling op basis van eigen kracht. 

Het SPANkracht-pakket bestaat uit een gids en een werkboek. 
De gids bevat algemene informatie over dementie op jonge leeftijd en advies over hoe activiteiten aangepast en gestructureerd kunnen worden. Daarnaast bevat de gids een hulpwijzer met allerlei hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor dagbesteding. 
Het werkboek bevat richtlijnen en oefeningen om een persoonlijk dagbestedingsplan op te stellen dat voldoet aan persoonlijke wensen en behoeften. Ook zorgprofessionals zelf (bijvoorbeeld casemanagers, medewerkers dagbehandeling) kunnen het pakket uitstekend gebruiken bij de begeleiding van jonge mensen met dementie. 


INTERVIEW ZONMW 'GEZICHTEN VAN DEMENTIE ONDERZOEK' - D. Gerritsen 

INTERVIEW ALZ SEPTEMBER 2015 - C. Bakker & D. van Vliet

INKIJKEXEMPLAAR

INSTRUCTIE PROFESSIONALS

ACHTERGRONDINFORMATIE

ONDERZOEK SPANkracht (ontwikkeling & piloteffectonderzoek)


Wie voert het uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Debby Gerritsen in een samenwerkingsverband tussen het Radboud Alzheimer Centrum en het Alzheimer Centrum Limburg.
 
1) Ontwikkel en pilot evaluatie (2012 - 2015). Uitvoerend onderzoeker: dr. Deliane van Vliet
2) Effectonderzoek (2016 - 2018). Uitvoerend onderzoeker: dr. Annemiek Bielderman

Leden projectgroep
Prof. dr. Raymond Koopmans
Prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen

Prof. dr. Frans Verhey
Dr. Christian Bakker
Dr. Marjolein de Vugt