Zelfmanagement

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Lieve Roets

Brochure onderzoek


 

 

 

 

Zelfmanagement voor ouderen met een auditief-visuele beperking:
een effectieve aanpak?

Van alle 85-plussers in een verzorgingshuis heeft 1 op de 13 ouderen een auditieve en visuele beperking. Door deze combinatie van slechthorendheid en slechtziendheid voelen ouderen zich vaker geïsoleerd, eenzaam en depressief. Zij raken hierdoor afhankelijk van hulp en kunnen de regie over hun leven kwijtraken.

Doelstelling
Het ontwikkelen en evalueren van een zelfmanagementinterventieprogramma (ZIP) als middel om de autonomie van de oudere met een auditief-visuele beperking te verbeteren en de arbeidstevredenheid van verzorgenden te verhogen.
 
Methode
De interventiestudie vindt plaats in verzorgingshuizen en loopt van mei 2010 tot april 2012. Het toeval wijst aan welke verzorgingshuizen het hele ZIP doorlopen (interventiegroep) of een gedeelte daarvan (controlegroep).
Met vragenlijsten meten we de autonomie van de ouderen uit de interventiegroep vergeleken die met de ouderen uit de controlegroep. Daarnaast onderzoeken we of depressieve symptomen en het isolement veranderen. Ook onderzoeken we of de arbeidstevredenheid van verzorgenden en begeleiders toeneemt. 
 
Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: Lieve Roets-Merken, Kalorama, l.roets@kalorama.nl, psychologe
Projectleider: prof. dr. M. Vernooij-Dassen, IQ healthcare Radboudumc